آموزش چهار عمل اصلی در SQL Server

4000 – رایگان!

در این دوره یاد خواهید گرفت که چطور میتوان بر روی یک دیتابیس عملیات درج اطلاعات؛ ویرایش ، حذف و انتخاب رکورد ها را انجام دهید