آموزش راه اندازی یه سرور قابل دسترسی از اینترنت (جادی)

رایگان!

توی این آموزش کوتاه، جادی نحوه راه اندازی یک سرور رو آموزش میدهد،یعنی یک کامپیوتری که داخل خونتون هست رو…